Waarom een ventilatie verslag?

Voorkom vocht- en gezondheidsproblemen

Het voorzien in minimale ventilatievoorzieningen is al verplicht sinds 2006. Maar om een goed werkend ventilatiesysteem te creëren blijkt meer nodig. Er moet zowel aandacht zijn voor een goed ontwerp, een correcte plaatsing en een degelijk onderhoud. Met een optimale ventilatie kunnen heel wat vocht- en gezondheidsproblemen voorkomen worden.  

De normen van 2006 blijken onvoldoende

Bij nazicht van EPB-aangiftes stelde het Vlaams Energieagentschap (VEA) vast dat 90% van de boetes te wijten zijn aan het niet voldoen van de ventilatie-installatie. Veel voorkomende fouten zijn:

  • Ontoereikende debieten per ruimte (vb. fout ingeregeld debiet)
  • Ontoereikend debiet van de hele installatie (vb. te licht systeem)
  • Onvoldoende balans (toevoer ≠ afvoer)
  • Akoestisch storende installaties
  • Onzuivere toevoerlucht (filters niet vervangen of foute filters geplaatst)

Goede luchtkwaliteit zonder storende elementen

Er werd ook vastgesteld dat ventilatie-installaties door de bewoners vaak uitgeschakeld worden omdat ze te veel lawaai maken, tocht veroorzaken, teveel energie verbruiken, geurhinder geven, enz. Een ventilatie installatie dient om een goede luchtkwaliteit in de woning te garanderen. Maar dit mag geen negatieve impact hebben op het comfort. Een erkend ventilatieverslaggever geeft u hierin het beste advies.

Verlaag uw energieverbruik 

De E-peil eisen wordt alsmaar strenger. Met een goed ontworpen ventilatie-installatie kan men een verlaging van het E-peil realiseren van ongeveer 10 à 15 E-peil punten. Bij het bereiken van een voldoende laag E-peil kun je genieten van een aantal subsidies.

Meer weten over het ventilatieverslag? Bel of mail ons vrijblijvend